فیلم هایی که هرگز به صورت عمومی اکران نشدند - زومجی - خوب خوان