یک گیمر نابینا موفق شده 7600 نفر را در Call of Duty: WWII از بین ببرد - خوب خوان