وظیفه کارگردانی فیلم قسم بر عهده محسن تنابنده خواهد بود - خوب خوان