ایجاد محدودیت‌های جدید برای تاکسی‌های آنلاین؛ بازی مجوز یا پول؟ - خوب خوان