تویوتا به دنبال راه اندازی پیست جدید مخصوص تست خودروهای خودران - خوب خوان