گزارش مالی سامسونگ؛ رکوردشکنی با سود حاصل از فروش چیپ و نمایشگر - خوب خوان