اپل تا سال آینده و به لطف آیفون 8، یک شرکت تریلیون دلاری خواهد شد - خوب خوان