سرمایه گذاری 18 میلیارد دلاری سامسونگ روی صنعت چیپ کره جنوبی - خوب خوان