امروز: جمعه 4 اسفند 96
  • KhubKhan on Facebook
  • KhubKhan on Twitter
  • KhubKhan on Google+
  • KhubKhan on Telegram
  • RSS Feed

اندیشه

کیک عروسی و داستان‌های دیگر

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

رمان در ذات خود فراگیر است. داستان کوتاه، در مقابل، ذاتاً گزینشگر است. از آن جا که تقریباً همه چیز را کنار می گذارد، می تواند به آنچه باقی می ماند شکل کاملی…

فلسفه برای همه

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

یکی از آرمان‌های روشنگری قرن هجدهم این بود که فلسفه به ساختن زندگی روزمره بپردازد؛ در این معنا، فلسفه یک «فرم زندگی» و طریقی برای انجام دادن امور است،…

در حسرت توسعه

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

جهان توسعه‌نیافته جهان قبل از توسعه نیست. جهان در حسرت توسعه نشسته و به توسعه نرسیده است. پس برای اینکه در هر راه دیگری قرار گیرد باید از این وضع آزاد شود، اکنون…

سخن از یک فقدان

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

اگر قرار باشد آوانگاردیسم را به معنای آنگلوساکسونی لفظ فرونکاهیم، آن‌گاه بی‌شک نه تنها در سینما بلکه در هیچ‌یک از هنرها نمی‌توان از آوانگاردیسم در…

خردِ پیشرفت و توسعه

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

جهان جدید و خرد توسعه گرچه در ظاهر به اشخاص ممتاز تعلق دارد اما در حقیقت فهم خاص جهان متجدد است و آن اشخاص هم تا در این فهم شریک نشوند، مسائل سیاست و توسعه را…

نظریه‌های مطالعات کلاسیک

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

کتاب حاضر چکیده‌ای است از نظریه‌های برجسته‌ترین اندیشمندان مطالعات کلاسیک و سایر رشته‌های علوم انسانی که آشنایی با آنها برای رشتة مطالعات کلاسیک…

بانی دورهمی‌های آکادمیک!

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

فردی با چنان سابقه‌ای را از سال 1392 ــ تا گویا همین اواخر ــ مدیر بخش روابط بین‌الملل و همکاری‌های علمی پژوهشگاه هم کرده‌اند تا بودجه و اختیارات آن…

رهبر ارکستری با شور و حرارت

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

تصویری که ساش از زندگی حرفه‌ای توسکانینی ارائه می‌دهد متقاعدکننده و گیرا است. وی همچنین توسکانینی را با تمامی تناقضاتش به تصویر می‌کشد. او به‌واسطۀ…

رزومه‎های خیالی

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

ابهام در عنوان رشته‌های جواد میری و محل تحصیل او ما را به مکاتبه با دانشگاه گوتنبرگ واداشت. خلاصه پاسخ دانشگاه گوتنبرگ چنین بود که نامبرده چهار سال پس از ورود به…

زوال اندیشۀ سیاسی در ایران

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

در این دفتر، بحث نویسنده ناظر بر تداوم اندیشة سیاسی در ایران در زوال است. «زوال» به معنای مرگ، نابودی و فقدان نیست، بلکه تداوم نوعی از اندیشیدن است که با…

هزارپیشه

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

هزارپیشه عنوان رمانی از چارلز بوکوفسکی است که توسط انتشارات نگاه منتشر شده…

به چالش کشیدن دیدگاه رایج تفکر مدرن در ایران قرن نوزدهم

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

کتاب قانون اسلام و جامعه ایران اولین کتاب در مورد رابطۀ بین شریعت (قانون اسلام) و جامعۀ ایران در قرن نوزدهم میلادی است که در آن جنبه‌های حقوقی جامعۀ شهری در ایران و…

تقصیر چه کسی است؟

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

می‌توان نقطۀ شروع مفهوم مسئولیت را به سال 1968 بازگرداند، زمانی که رونالد ریگان فرماندار کالیفرنیا در یک سخنرانی در کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان اعلام کرد که…

عقلانی شدن مصرف

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

بودریار این ایده را مطرح می‌کند که جوامع پسامدرن از تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات اشباع و به عصر وانمایی (شبیه‌سازی) وارد شده‌اند. به نظر بودریار،…

شهریارِ آشوری

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

به نظر می‌رسد که در متن «شهریار ماکیاوللی» دقیقۀ معرفتی بسیار حائز اهمیتی وجود داشته است که در ترجمۀ آشوری «فوت» شده است، چنان‌که با…

جنبش ساده‌گرایی خودخواسته

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

ساده‌زیستی لزوما سبک زندگی ملال‌آوری نیست و پیروان آن به تجدیدنظر در ایدئال‌های فرهنگ مصرفی به‌منزلۀ محرومیت یا چشم‌پوشی از نیازهای خود…

"خود از برون نگری" ایرانی!

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

اگر "خود از برون‌نگری"گرفتار زیاده‌روی و افراط شود انسان را از درون تهی می‌سازد. اصالت آدمی به این است که برایندی صرف از محیط و نگاه‌ها و…

از صحبت من سوءبرداشت شد

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

مسئله‌ی خط فارسی باید مسئول داشته باشد. بهترین جایی که می‌تواند این کار را کند مگر فرهنگستان زبان نیست؟ چرا به این دست نمی‌زنند. بهترین متخصصان همین الآن…