امروز: شنبه 31 شهریور 97
  • KhubKhan on Facebook
  • KhubKhan on Twitter
  • KhubKhan on Google+
  • KhubKhan on Telegram
  • RSS Feed

اندیشه

سیندخت

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

سیندخت بلند می‌شود، روبه‌روی سام می‌ایستد، تور سیاه را از روی صورتش بالا…

ترومای مشروطه

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

تجربۀ مشروطۀ ایرانی بر بستری از یک ترومای ملی بنا شده، با تبدیل آن لحظۀ «تروماتیک» به پرسشی «پروبلماتیک» تداوم یافته، جدال قدیم و جدید را در افق…

از تاریخ اجتماعی به تاریخ جامعه

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

تاریخ عمومی در مکتب بیلفلد واجد دو معناست: معنای اول اینکه در مطالعۀ گذشته باید تمام ابعاد واقعیت همچون جامعه، سیاست و اقتصاد مورد مطالعه قرار گیرد، چون واقعیت تاریخی…

آن‌ها در اشتباه‌اند!

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

من از ایدۀ مجموعه‌ای از روش‌ها در تاریخ اندیشه حمایت نمی‌کنم. آنچه باید انجام شود، سؤالات معین و شرایط مشخصی است که باید مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. من…

اخوان الصفا

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

ین پژوهش بدیع مقدمه‌ای روشن و هدفمند به اخوان الصفا و اثر تعلیماتی آنان است و این جایگاه انتقادی آن را در تاریخ علوم، فلسفه و ادبیات عربی و اسلامی مشخص…

کودکی را می‌زنند

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

این نوشته ها از نسبتی میان درمان بالینی و تأمل در نفس حکایت دارند که در نتیجة آن، مسائل روانی به‌منزلة مسائلی برخاست از شکاف‌های زندگی مدرن ظاهر…

جلال؛ مثال روشنفکری ایران

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

آخرین بار که دیدمش قبل از سفر بی‎بازگشتش به شمال بود، با لحنی خداحافظی کرد که کمتر با آن لحن سخن می‎گفت، گویی مرگ را دیده بود. مرگ با ماست ولی ما سعی می‎کنیم…

سرشت تفکر هایدگر فاشیستی نیست

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

فیگال معتقد است: «سرشت تفکر هایدگر فاشیستی نیست، بلکه حضور او در حزب ناسیونال‌سوسیال آلمان صرفاً یک اشتباه و یک نگاه فلسفی نادرست بود که در ادامۀ حیات این…

قانون و رویداد

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

مفاهیم برآمده از قوانین عام هرگز نمی‌توانند توضیح دهند که چرا برخی رویدادها و پدیده‌های تاریخی اجتماعی از آرایشی خاص برخوردارند و نه از آرایشی دیگر. علوم…

هنر مردن

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

موران را نویسنده دنیای مدرن خوانده‌اند، کسی که جغرافیای ادبیات را گسترش داده…

ایدئالیسم وخیم شیگالفی

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

آن‌چه تاریخ ما گواهی می‌دهد این است که اقتدار مستبدان و دیکتاتورها نه از خودشان بلکه در ضعف تسلیم‌طلبانهٔ جماعتی بوده است که مناسبات استبداد و در نتیجه یا…

دیوید هیوم، آدام اسمیت و دوستی‌ای که تفکر مدرن را شکل داد

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

این کتاب درباره نوعی دوستی است که متأسفانه روسوی نازک‌طبع، کله‌شق و پارانویید هرگز قادر به داشتن آن نبوده است. لذت خواندن درباره نزدیکی دوستانه، معقول و نسبتاً…

تفسیر هنر

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

هدف تفسیر، بالابردن فهم ما از اثر هنری است. در اثر هنری، چیزی هست که غامض، مبهم، به ظاهر نامنسجم، نابهنجار، غیرمنتظره، دسترس‌ناپذیر، گیج‌کننده یا پنهان است و…

فروید و فهمِ هنر

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

فروید در مقاله میکل آنژ ستایش شدیدش را به نوشته های انتقادی مورخی هنری نثار می کند، مورخی که اولین بار تحت نامِ ایوان لرمولیف شناخته بودش، و همین جا باید متذکر شد که این…

آوانگاردیسم یعنی خطر کردن

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

فیلم‌سازان پیشرو ایران حول یک محور جمعی مثل چیزی که در سینمای پیشرو فرانسه و آلمان بوده ظاهر نشده‌اند، بلکه هرکس ساز خودش را زده است و این به معنای یک اشکال…

مذاکره با اشیا

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

هنرِ نظریه کنشگر-شبکه، که لاتور از مؤلفان اصلی آن است، برقراری تقارن بسیار عام میان انسان‌ها و غیرانسان‌ها…

چرخش‌های پارادایمی

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

تورن در پیوند با موضوع سوژه بحث تاریخمندی را طرح می‌کند. شاید یکی از نقدهایی که بتوان به این اثر وارد دانست، عدم ارائۀ تعریفی جامع از همین مفهوم تاریخمندی است. در…