امروز: یکشنبه 1 اسفند 95
  • KhubKhan on Facebook
  • KhubKhan on Twitter
  • KhubKhan on Google+
  • KhubKhan on Telegram
  • RSS Feed

اندیشه

انقلاب در معماری

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

اصطلاح «معماری رنسانس» نه به یک بازه زمانی خاص در تاریخ معماری، بلکه به یک نهضت هنری، فکری و فرهنگی دلالت دارد، نهضتی که در اوایل قرن پانزدهم در فلورانس…

تراژدی و پدیدارسازی حقیقت

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

خواهید پرسید چرا معرفت لذت‌بخش است؟ چون معرفت آن‌چنان‌که تراژدی به ما می‌آموزد و فلسفه تکرارش می‌کند نوعی گریز از تنهایی است، گریز از انزوا و…

کیسانیه

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

وداد القاضی، نویسنده این کتاب، استاد بازنشستۀ دانشگاه شیکاگو، سرویراستار دایره‌المعارف قرآن و عضو شورای علمی دایره‌المعارف اسلام (ویراست سوم) و…

اینگمار برگمان: فهم جهان

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

در شوخ‌ترین حالت برگمان، او دیدگاهی دینی از نوع بشر دارد که انسان را به‌عنوان موجوداتی که فقط در جهان مانند حیوانات هستند، نمی‌داند و مشتاق فهم آن است.…

فریب فرهنگ

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

شنیده‌ایم که جامعۀ امروز دچار بی‌مسئلگی یا اگر ترجیح می‌دهید، گرفتار مسائل کاذب است. آدمیان می‌کوشند تا با خودشان، با مسائلشان و به‌طورکلی با…

فرشته تاریخ

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

هنگامی که همه‌چیز به شیوه هگلی از پیش تعیین شده و گذار از مراحل مختلف تاریخی اجتناب‌ناپذیر اعلام گردیده و وقوع هر رویدادی، حتی نوع جابرانه و ظالمانه آن، برای…

مترجمان عرب، کاری فراتر از نگهداری صرف از فلسفۀ یونانی انجام دادند

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

چرا مترجمان وقت زیادی را صرف برگرداندن متافیزیک ارسطو یا کتاب Enneads افلوطین به عربی نمودند. تحقیقات صورت‌گرفته توسط برخی از پژوهشگران برجستۀۀ حوزۀ نهضت ترجمه،…

میان کلام و فلسفه

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

موضوع مشترک این مقالات بررسیهایی تاریخی است درباره کلام و فلسفه و تاریخ تحولات این دو دانش مهم در تمدن…

چرا قرآن بی‌تردید کلام خداست؟

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

در میان مستشرقان ادعا شده که قرآن ساخته‌وپرداختۀ پیامبر است که آن را با اسلوبی بلاغی مزین ساخته و به خداوند نسبت داده است تا آن را در هاله‌ای از قداست قرار…

فیلسوف روشنگر انگلیسی

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

در جنگ ویتنام راسل به شدت فعالیت‌های روشنگرانه داشت. قتل‌عام دهشتناک پناهگاه‌ها هنوز اتفاق نیفتاده بود که راسل آن را به همراه پیامدهای نه‌چندان…

امکان اندیشیدن به تاریخ

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

تاریخ را اندیشمندانه فهمیدن میسر نمی‌شود اگر ما مسئلۀ امروز خود را نشناسیم. ما برای نگریستن به هر منظره‎ای نیاز به یک نقطه برای ایستادن و نگاه کردن داریم، برای…

ترجمه، تألیف یا تخیل؟

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

این مساله که برخی از ما به صرف تحصیل یک زبان خارجی دچار توهم ترجمه هستیم، نکته‌ای است بسیار قابل تعمق. مقاله‌ای که در پی می‌آید سعی در روشن کردن مختصری از…

اندیشه‌ای در سطح اجتهاد

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

مفهوم جدید در قدیم. به نظر من این یک تئوری جدید نه در سطح ایران بلکه در سطح جهان است. آن چیزی که ایشان در مورد ملیت و آگاهی ملی مطرح کردند مفهوم جدیدی است. آنچه که ایشان…

زیبایی‌شناسی در قرن بیستم

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

کتاب حاضر شرحی است فشرده و موجز بر جریان‌های مهم و نحله‌های فکری عمده در زیبایی‌شناسی و همچنین ماندگارترین و اثرگذارترین آثاری که در قرن بیستم در این عرصه…

کشکولِ تاریخی تجدد ایرانی

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

نخستین مسئله‌ای که در کتاب حاضر محل اشکال به نظر می‌رسد، این است که کتاب در یک دوگانه سرگردان است؛ دوگانۀ تأمین مواد خام مورد نیاز تاریخ‌نگاری اندیشه (اعم…

تفکر در سایه تفکر

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

فیلسوف جست‌وجوگر است، اندرزگو نیست و لحن پیامبرانه و پیشگویانه و تحکمی نیز ندارد که اگر بخواهد به این سمت برود دیگر فیلسوف نیست. سخن او تلخ نیز نیست زیرا کسانی…

تفکر فلسفی در میان مورخان

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

اگر به تمام تلاش‌های مورخان ایرانی-اسلامی با تسامح نگریسته شود چیزی بیش از نزدیک شدن به مرزهای تاریخ تحلیلی نیست، آن‌ها به دلیل روش و هدفی که از آغاز در پیش…

مغالطه‌ی حمله به پهلوان پنبه

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

رد مبناگرایی به معنای رد حقیقت و نسبی‌گرایی نیست و اینکه کسی معتقد باشد، در مباحثی که در حلقۀ کندوکاو مطرح می‌شود، نتایج قطعی نیست و نباید به آنها یقین داشت و…

اتویبا و خشونت

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

عقلگرایی ناکجاآبادی دشمن خویش است. هر اندازه هدف‌هایش خیرخواهانه باشد، نیک بختی نمی‌آورد، بلکه تنها تیره بختیِ زیستن در حکومتی خودکامه، که بخوبی با آن آشناییم،…