امروز: پنجشنبه 8 تير 96
  • KhubKhan on Facebook
  • KhubKhan on Twitter
  • KhubKhan on Google+
  • KhubKhan on Telegram
  • RSS Feed

اندیشه

جان نقّاد و چشم باز مردم

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

علم جدید و دانشگاه شأن و مقامی در زندگی جدید دارند که آن را با مقام علم و مدرسه قدیم قیاس نباید کرد. دانشگاه امروز باید جان نقّاد و چشم باز مردمی باشد که راه توسعه‌…

احیای قدرت بازی

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

دست‌کم ما به‌نوعی معرفت‌شناسی بازی (که به‌دنبال این باشد که چگونه بازی دانش تولید می‌کند) و اخلاقیات بازی (که مسائل هنجاری بازی را…

دانشگاه چیست؟

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

پیش از اینکه بیاندیشیم که دانشگاه با فرهنگ چه می‌کند، باید این سوال را مطرح کنیم که فرهنگ چیست و دانشگاه با فرهنگ چه نسبتی دارد و با چه نگاهی به فرهنگ می‌نگرد؟…

جهان هوسرل

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

جهان بیشتر شبیه به یک متن، یک زمینه یا یک افق است برای تمام چیزهایی که می‌تواند وجود داشته باشد و تمام چیزهایی که می‌توان به آن‌ها روی ‌آورد یا به ما…

فرج بعد از شدت

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

اعلامیۀ استالین از یک طرف دگماتیسم حاکم بر زبان‎شناسی شوروی را به چالش کشید و از طرف دیگر ایدئولوگ‎های حزب و دانشگاهیان را به سردرگمی دربارۀ منطق کشاند. سردرگمی…

از اینجا تا بی‌نهایت

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

در بخش اعظم تاریخ، تهدیدات از سوی طبیعت می‌آمده‌اند، از جمله بیماری، زلزله، سیل، و مانند این‌ها. اما اینک این خود ما هستیم که تهدید به شمار…

تجربه‌گرایی رادیکال

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

برخلاف تجربه‌گرایی سنتی، که مرز معینی بین مشاهده‌کننده و مشاهده‌شونده، بین روش و موضوع، می‌کشد، تجربه‌گرایی رادیکال اعتبار چنین برشی را رد کرده…

استالین و منطق صوری

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

از نظر هگل منطق صوری ایستا و نتایج آن کاذب و نادرست بود. هگل منطق را امری تاریخی و انسانی می‎پنداشت که در بهترین حالت باید بازتابندۀ حرکت و پویایی جهان باشد؛ از طرفی…

آوانگاردیسم و ساخت واقعیت

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

روایت فیلمی مستند ممکن است باعث ساخته شدن داستانی در ذهن مخاطب بشود یا نشود. داستان به عنوان سطحی از روایت که توسط مخاطب و در مواجهه با اثر ساخته می شود، بر خلاف تصورات…

اهمیت شعر در حیات دولت و ملت

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

شعر از جایی آغاز می‌شود که منطق ایست می‌کند. در واقع از جایی که منطق دیگر کاری از پیش نمی‌برد. از اینجا به بعد، شعر از منطق خود پیروی می‌کند که منطق…

«واپسین مرد» عوام‌فریب

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

نیچه «جنگ‌هایی برای تعیین آینده بشر» پیش‌بینی می‌کند و معتقد است این جنگ‌ها در پستوی پنهان انگاشتن خدا رخ می‌دهند. در واقع نیچه…

زنده‌باد جامعه‌شناسی

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

درحالی‌که حاتم قادری از لزوم بازاندیشی در مورد شریعتی سخن می‌گوید، شایگان و سروش هر دو با ادبیاتی مشابه شریعتی را به دلیل عرفی کردن دین و دین معیشت‌اندیش…

امیر کوستوریستا

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

فیلم‌های او به واسطة جنبه‌های جادویی و خیال‌پردازانه‌اش در ایران با اقبال سینمادوستان مواجه شده است. این کتاب از این جهت می‌تواند نکات و…

فتوت به مثابه ساختار اجتماعی

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

در دوران پیشا اسلامی و سده های نخستین اسلامی ، اصطلاح فتوت درزبان عربی وجود نداشت و فقط فتی ، آنهم به شکل مفرد بکار می رفت ، یعنی این واژه به (تک تک )افراد اطلاق می شد و…

فلسفۀ علم اجتماع

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

توانمندی‌های علّی هستی‌های اجتماعی را باید برحسب ساختاری کردن ترجیحات، جهان‌بینی، اطلاعات، انگیزه‌ها و فرصت‌های کارگزار تبیین کرد. قدرت‌های…

علیه ایدئالیسم

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

این کتاب متشکل از سه بخش است: دو مقالة اصلی به قلم تئودور آدورنو و یک یادداشت کوتاه از بنیامین اسنو در معرفی یکی از آن…

شب‌های وحشی

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

فروشنده از روی مانیتور کامپیوترش خواند: «امیلی دیکینسون نسخه‌ کمیابیه که به‌زودی تولیدش متوقف می‌شه اما هنوز تا ماه آوریل با بیست درصد تخفیف…

دربارۀ تسلط مرغ مقلد فراگیرندۀ ایده و دانش بیرونی بر ساحت فکر انسان ایرانی

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

برایند شبه‌آگاهی، تقلیل‎گرایی محض ایده به ماده و اندیشه به عمل بود. در این تقلیل نه تنها ایده به ماده کاسته شده بلکه ساده‎سازی بیش از حدی از اندیشۀ دیگری…