امروز: پنجشنبه 7 اردیبهشت 96
  • KhubKhan on Facebook
  • KhubKhan on Twitter
  • KhubKhan on Google+
  • KhubKhan on Telegram
  • RSS Feed

اندیشه

قدرت تکنیک؛ آینده هم منم

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

قدرت تکنیک به گروندگانش که بیشتر خلق جهانند می‌گوید هستی منم و اگر امید و نجات می‌خواهید من آن را به شما می‌دهم زیرا من خود امید و نجاتم. گذشته را رها…

میل ذاتی تجدد به زمان آینده

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

پیداست که علم جدید علم به هستی جهان و آنچه هست نیست بلکه علم سازنده است و علم سازنده می‌تواند رویی به سوی آینده داشته باشد. لازم نیست که دانشمندان همه به فکر آینده…

نژاد، زمان و بازنگری مدرنیته

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

تاریخ رؤیاهای کهن مدرنیته را باید در تشریح لحظۀ استعماری و پسااستعماری یافت. در مواجهه با تلاش‌های معطوف به بهنجارسازی لحظۀ استعماری واجد تأخیر زمانی،…

توهم استقلال یا مرجعیت دینی؟

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

بی اعتباری الازهر پس از دهه 90 و در حین شکل گیری گروه های تندروی اسلامی به حدی رسید که مردم ناچارا دست به دامن گروه های سلفی البته با چهره ی ای جدید شدند. زیرا الازهر…

پیرمرد

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

کتاب «پیرمرد» نوشته ویلیام فاکنر با ترجمه تورج یار احمدی به تازگی از سوی نشر کتاب‌سرای نیک روانه بازار کتاب شده…

لهجه های مدرنیته

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

در واقع گفتمان علمی ما با جامعه بی ارتباط است. اتفاقاتی که در واقعیت می افتد را نمی تواند بازتاب بدهد چون دستگاه مفهومیش از چنین ظرفیتی برخوردار نیست. اگر در حوزه ی علم…

اگر توماس آکویناس فیلسوف است، متکلمین اسلامی هم فیلسوف هستند

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

افراد زیادی هم هستند که فلسفۀ قرون‌وسطی را نمی‌پسندند، مشخصاً به علت محتوای دینی که دارد؛ اما از نظر من فلسفه جایی است که آن را پیدا کنید و این سبک‌سری…

هستی‌شناسی انتقادی خودمان

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

اگر ما نتوانیم از این دیگرآیینی به یک نوع خودآیینی سیر بکنیم (این خودآیینی این بومیگری‌ای نیست که امروز در جامعۀ دانشگاهی ما مطرح می‌شود، این خودآیینی این است…

در جست‌وجوی ناکجاآباد

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

از بدو استقرار و تحکیم نظام سرمایه‌داری تلاش برای تصور کردن بدیل این نظام هم وجود داشته است. نخستین تلاش‌ها مربوط به کوشش‌های سوسیالیست‌های تخیلی…

دیالکتیک مناسبات قدرت و اندیشه سیاسی در چشم‌انداز الگوهای چهارگانه

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

همواره میل بدنۀ اصلی‌ای که خودش را مدعی و مالک قدرت می‌داند این است که امکان توزیع قدرت را منتفی بداند و از آن جلوگیری کند. اما از آن طرف دیگران به تعبیری…

شهر همنوازان سپید

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

در خلا محض غول های ادبی و در دوره نبود قله های رفیع در رمان نویسی بی شک بختیار علی غول بزرگ ادبیات و یکی از قله های بلند داستان نویسی در جهان است. اینک تنها پس از چهار…

ذهن فریبکار شما

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

این کتاب را توصیه می کنم به چند میلیون دانشجویی که در آینده قرار است برای فرزندان ما فکر کنند و تصمیم بگیرند. افرادی که وقتی فکر می کنند تن بعضی می…

عشق در روزگار وبا

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

کتاب «عشق در روزگار وبا» ، نوشته گابریل گارسیا مارکز و ترجمه کاوه میرعباسی، توسط نشر کتابسرای نیک به ویترین کتابفروشی‌ها…