امروز: پنجشنبه 26 مرداد 96
  • KhubKhan on Facebook
  • KhubKhan on Twitter
  • KhubKhan on Google+
  • KhubKhan on Telegram
  • RSS Feed

اندیشه

طباطبایی - دوستدار در چهار پرده

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

نقد طباطبایی از جنس مساله مندی است اینکه مساله درست فهم نمی شود چه از سوی دوستدار و چه از سوی منتقدان او. او اگرچه یک بار غیر مستقیم در پاسخ به اتهام دوستدار او را مورد…

ما و توسعه

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

بسیاری از محققان به این نتیجه رسیدند که تنها شاخص‌های اقتصادی و مقیاس‌هایی که نشان‌دهندۀ افزایش رشد و بهره‌وری و ظرفیت‌های اقتصادی هستند،…

عشق به‌مثابۀ دوستی کامل

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

از نظر ارسطو، پاک‌ترین نوع عشق -یعنی عشقی که بر پایۀ خیرخواهی برای دیگران و خوبی کردن به آنها به‌خاطر خودشان، و نه فقط برای لذت قرار دارد– ماهیتاً اخلاقی…

مانفرد؛ قهرمانی بایرونی

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

مترجم در مورد عبارت‌­ها و داستان­‌هایی از عهد عتیق و جدید، که بایرون به صورت کنایی در متن به آن اشاره کرده است، و همچنین اسطوره­‌هایی که…

معمایی به اسم ابن‌خلدون

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

پرونده اندیشه شماره هجدهم نشریه فرهنگ امروز با عنوان «جادوی ابن خلدون» در پی پاسخ به این پرسش است که آیا پاسخ‌گویی به مسایل امروزین علوم انسانی با تاسی…

اسلامی‌سازی علوم سیاسی؟!

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

کارگروه باید به این نکته توجه ورزد که اسلامی‌سازی علوم سیاسی با افزایش تعداد دروس اسلامی متحقق نخواهد شد، چنین رسالتی مستلزم افزایش کیفیت دروس مزبور است، امری که با…

سوژه مدرن از دل منابع

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

توفق فلسفۀ اصالت وجود بر اصالت ماهیت در سرآغاز فلسفۀ معاصر غرب، ماهیت‎‎گرایی را در مباحث فلسفی به محاق راند، در ادامه پدیدارشناسی هوسرلی نیز که بعضاً با عنوان…

فرهنگ اصطلاحات فلسفۀ اخلاق

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

این اثر راهنمایی برای مطالعه‌ی فلسفی اخلاق است و، بنابراین، به جای آنکه مستقیماً به خود مسائل اخلاقی بپردازد، تا حد زیادی به این امر توجه دارد که فیلسوفان چگونه به…

مانفرد

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

الکساندر دوما، در رمان معروف خود کنت دومونت کریستو دست‌کم شش بار از مانفرد برای توصیف قهرمان داستان خود یاری می‌جوید و در پنج مورد نیز از بایرون در حکم…

شرایط سخت و تکلیف ما

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

ایران در سنجش با دیگر کشورها بیشترین نخبه را در زمینه‌هایی چون علم، هنر، ادب، تجارت، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در خارج از مرزهای خود دارد. صرف‌نظر از مواضع…

مواجهه با یک بحران

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

تردیدی نیست که تحول دانش تاریخ و رشد کیفی پژوهش‌های تاریخی نیازمند رشد معرفت تاریخی، تحول روش‌های تحقیق در تاریخ، استفاده از تجربه‌ها و یافته‌های…

نگاه می‌کند، اما نمی‌بیند...

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

در تجربۀ سینمایی اساساً چه کسی است که نگاه می‌کند؟ صورت‌بندی لکان از نگاه و دیدن در تجربۀ سینمایی، این نتیجۀ امیدبخش را در پی دارد که آپاراتوس سینمایی با تمام…

کدام زمان

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

مهم نیست که پیرو کدام ایدئولوژی باشیم، هرچه باشیم صبر نداریم و منتظر آینده نمی‌مانیم و بی‌درنگ می‌خواهیم با ایجاد تدابیر صوری و احیاناً به پشتوانه خشونت…

در جست‌وجوی معنا

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

در جست‌وجوی معنا به دو موضوع عمده می‌پردازد: نخست، واقعیت‌هایی درباره زندگی که ممکن است به نظر برسد زندگی را بی‌معنا می‌کنند. دوم، خودشکوفایی و…