امروز: دوشنبه 1 مرداد 97
  • KhubKhan on Facebook
  • KhubKhan on Twitter
  • KhubKhan on Google+
  • KhubKhan on Telegram
  • RSS Feed

اندیشه

راهبر روشن‌فکریِ جهان عرب

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

عنصر اساسی اندیشۀ طه حسین، مدرنیته است. اما بنا به شرایط آن روزگار و تحت‌تأثیر روشنگری فرانسوی، تنها مدرنیتۀ اروپایی را می‌پذیرفت و چون تنها مدرنیتۀ اروپایی،…

هراس از هگل

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

هگل سم است. انسان‌شناسی‌اش خام‌دستانه و هولناک است. هراس‌آورتر از آن، فلسفه‌اش است. در نظر بیاورید که آرای او بخشی از جهان فلسفی آلمانی در قرن…

حقیقت در هنر

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

استدلال‌های زیبایی‌شناسانه علیه مدعیات هنری درخصوص معرفت، قاطع‌تر از استدلال‌های معرفتی نیستند. استدلال وجه مشترک، به درستی ملاحظه می‌کند که…

درماندگی و اخلاق

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

چیزی که انسان حس می کند، شکست و ناتوانی است. حس این که هیچ ارزشی ندارد، حس هیچی بودن، حتی حس خجالت، حس این که نمی داند مسیر کجاست، جهت زدودگی، و به خصوص ترس. آیا ترس…

آفتی به نام لذت متن‌خوانی

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

در ادبیات فارسی هیچ‌گاه شکوفایی یا افول مکتب‌های ادبی به آن مفهومی که در ادبیات غرب پیش آمد، نبوده است. بخش عمدۀ ادبیات نوین ایران برگرفته از ادبیات…

آرزوی کام نایافته

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

آیا «سه قطره خون» روایت یک جنایت است؟ یا گزارش یک گناه؟ یا تصویر مکافات؟‌ یا که سوگنامه آرزوی کام نایافته در تنهایی و بی‌اعتمادی؟ یا داستان یک…

فیلسوف اعداد

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

فرگه با تدوین مفهوم برهان و نتیجۀ منطقی و ترتیب در یک زنجیره در مفهوم‌نگاری، تحقیق خود را در بحث‌های مفهوم عدد ترتیبی پیگیری و استراتژی فلسفی خودش را در 1884…

غفلت از غایات

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

اگرچه مدعای اصلی بشیریه در جامعۀ ایرانی نسبتاً جدید و کمتر مورد بحث و تفسیر واقع شده است، اما هم در فضای آکادمیک داخلی و هم در فضای آکادمیک جهانی نمونه‌هایی دیگر از…

سخن گفتن کانت به فارسی

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

زبان فارسی در ترجمۀ «سنجش خرد ناب»، زبان کانت است که به فارسی سخن گفته است. در این ترجمه، رکود، سترونی و فروبستگی زبان فارسیِ تاکنونی به‌همت یک ایرانی…

ترجمه همچون کار هنری

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

گاه پیش آمده است که برای یافتن معادلی درخور برای یک ترم هگلی با وی گفت‌وگویی داشته‌ام. گفت‌وگو به نتیجۀ خرسندکننده‌ای نرسیده است و چند روز بعد ادیب…

تا چه شود؟

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

حضور اجتماعی و نفوذ سیاسی صنف بازرگان و تاجر در تحولات ایران معاصر یکی از مضامین مهم و شناخته‌شده تاریخ کشور…

ارتباط معنادار قدر و عدل

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

از دید اخوان مبتنی بر افضلیت و زیبایی شکل دایره، که بنیادی‌ترین شکل در صورت‌بخشی عالم است، خوشنویسی با همان مفاهیم زیبایی‌شناسانه عالم شکل و نقش…

فرهنگ در عصرِ فوتبال

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

صدر، همراهِ همیشۀ فوتبال از دوران امجدیه‌نشینی تا روزگاری است که مدیا در آن حرف اصلی را می‌زند و جالب این‌که این گذر و گذاری تاریخی، با وجودِ سویۀ آشکارِ…

کارل پوپر: لیبرترین، محافظه‌کار یا سوسیال‌دموکرات؟

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

نظریۀ دموکراسی پوپر نیز تا جایی که فقط به یک نقش محدود برای شهروند معمولی در حکمرانی نیاز دارد، به شکل مستدلی شامل عناصر محافظه‌کاری است. در دموکراسی پوپر نخستین…

ما تازه در نیمه راهیم

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

مسلماً مارکسیسم ارتودوکس دیگر امکان تداوم ندارد. تمامیت مردم اعم از کشاورزان، کارمندان، بازاریان، کارمندان، پیشه‌وران، صنعت‌کاران، کارگران، دانشگاهیان و…

تاریخ پزشکی

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

ویلیام باینوم در این اثر با بیانی روان،و گاه طنز آمیز،دوهزار و پانصد سال تاریخ پزشکی را به اختصار ولی بسیار عمیق عرضه می…

خودکشی و همبستگی اجتماعی

- دسته: اندیشه - منبع: فرهنگ امروز

دور کیم معتقد بود که منبع همیشه حاضر اشتیاق و تعصب افراطی ، خواهش های افسار گسیخته است. زمانی که مردم بدون ساختن اهداف دست یافتنی و تدابیر و چاره های روشن و صریح ، زندگی…