امروز: پنجشنبه 10 فروردین 96
  • KhubKhan on Facebook
  • KhubKhan on Twitter
  • KhubKhan on Google+
  • KhubKhan on Telegram
  • RSS Feed

اندیشه

نسخهٔ صوتی: علیهِ خیریه

- دسته: اندیشه - منبع: ترجمان

سرمایهْ سالانه حدود دوتریلیون دلار از «کشورهای درحال‌توسعه» استخراج می‌کند، آن‌هم از طریق مواردی همچون گردش‌های مالی غیرقانونی،…

نسخهٔ صوتی: رژیم‌های رمانتیک

- دسته: اندیشه - منبع: ترجمان

روشنگری فرد را در مرکز توجه قرار داد. این‌گونه بود که در اقتصاد، مصرف‌کننده مهار تولیدکننده را در دست گرفت؛ در مذهب، مؤمنِ مسیحی برتر از کلیسا نشست و در عشق،…

نسخهٔ صوتی: بگذار غرق شوند

- دسته: اندیشه - منبع: ترجمان

توجه به تغییرات آب‌و‌هوایی، دیگر به هیچ‌روی مسئله‌ای برای عاشقان گل و گیاه نیست، بلکه امری است کاملاً ژئوپلیتیک. جنگ‌های اخیر خاورمیانه، بحران…

نسخهٔ صوتی: ابلهان کتاب‌باز

- دسته: اندیشه - منبع: ترجمان

بعضی‌ها از کتاب‌ها نه برای مطالعه بلکه جهت تزئین اتاق ناهارخوری استفاده می‌کنند. برخی دیگر فقط تلاش می‌کنند تمایزشان با خوانندگان سطح پایین را حفظ…

گزیده‌های ترجمان در سال 1395؛ علم

- دسته: اندیشه - منبع: ترجمان

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال همه در تکاپوی استقبال از سال نو هستند. ما نیز به رسم هر سال با «بهارنامۀ 1396» با شما هستیم. در این بهارنامه گزیده‌ای…

گزیده‌های ترجمان در سال 1395؛ حقوق

- دسته: اندیشه - منبع: ترجمان

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال همه در تکاپوی استقبال از سال نو هستند. ما نیز به رسم هر سال با «بهارنامۀ 1396» با شما هستیم. در این بهارنامه گزیده‌ای…

دومین شمارۀ فصلنامۀ ترجمان منتشر شد

- دسته: اندیشه - منبع: ترجمان

شمارهٔ دوم فصلنامهٔ ترجمان علوم انسانی همچون شمارهٔ قبل شامل چهار بخش نوشتار، گفت‌وگو، بررسی کتاب و پرونده است. در این شماره مطالبی را از ماریو بارگاس یوسا، نائومی…